.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
Waarom een accountant? - omdat het in uw statuten staat - omdat uw bestuur of raad van toezicht daarvoor besluit Waarom kiest u voor ons? - omdat u hoge eisen stelt - omdat u onafhankelijk en professioneel gecontroleerd en geadviseerd wilt worden - omdat u ondanks de digitalisering persoonlijk behandeld wilt worden Wanneer kiest u niet voor ons? - als u wettelijk bent aangewezen als organisatie van openbaar belang
Waarvoor kunt u bij ons terecht? Controleverklaringen - de controleverklaring bij uw jaarrekening - de controleverklaring bij een subsidietafrekening - de controleverklaring bij andere afrekeningen - beoordeling van financiële overzichten Samenstelling van de jaarrekening Advies - deskundig (accountants) advies bij strategiebepaling - onafhankelijk en onpartijdige oordelen
Maatschappelijke organisaties
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
Beleid Evaluatie Governance Toezicht