.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
Waarom een accountant? - omdat u die deskundigheid zoekt Waarom kiest u voor ons? - omdat u hoge eisen stelt - omdat u onafhankelijk en professioneel controle wilt laten uitvoeren - omdat wij als beste uit een inkoopproces naar voren zijn gekomen. Wanneer kiest u niet voor ons? - als u wettelijk bent aangewezen als organisatie van openbaar belang
Waarvoor kunt u bij ons terecht? Controleverklaringen - de controleverklaring bij de jaarrekening - de controleverklaring bij een subsidietafrekening - de controleverklaring bij andere afrekeningen - beoordeling van financiële overzichten Advies - deskundig (accountants) advies bij beleidsvoorbereiding - deskundig advies en ondersteuning bij voorbwereiding van regelgeving - deskundig advies bij de aanpak van governancevraagstukken
Overheden
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
Beleid Evaluatie Governance Toezicht