.cMoVe heeft als missie ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden bij te staan in audit controle en verantwoording
Offerte Offerte Home Home
Financiering Jaarrekening Projectverantwoording
ICT Audit Operational audt kwaliteitsaudit
a. Contactgegevens: deze procedure verloopt digitaal en is er mede opgericht om de voldoen aan de wettelijke vereisten voor cliënt acceptatie b. Afspraak: voor persoonlijk overleg over de interpretatie van de opdracht en de te volgen procedure c. Formulering opdracht; gezamenlijk vaststellen van het plan van aanpak en de contractvoorwaarden d. Bevestiging opdracht
Offerteprocedure voor nieuwe clienten
Contact Drs.G.A.M. (Irma) Oomes RA RE: 06-43837676 irmaoomes@amoveaccountants.nl W. (Wim) Veldman RA: 06-10942940 wimveldman@amoveaccountants.nl
Beleid Evaluatie Governance Toezicht